ภาพบรรยากาศ พิธีแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า สุดยอดแบรนด์ไทย Top Thai Brands 2020 Vientiane เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020

โดยมี นางสาวปวิตรา ม่วงสกุล (ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ เวียงจันทน์) , ท่านจันสะหมอน สีสะอาด (รองหัวหน้ากรมส่งเสริมการค้าลาว กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า), ท่านนางจันทะจอน วงไซ (รองประธานสภาการค้า และอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว), ท่านคมปัญญา เพ็งวินัยยา (ประธานบริษัท Khompanya Entertainment Event and Organizer จำกัด) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

kpy-Logo.png

organized by

600px-Facebook_logo_(square).png

@khompanyaentertainment

@topthaibrandslaos

logo.png