TOP THAI BRANDS 2020

งานแสดงสุดยอดแบรนด์ไทย ขยายการค้าพบกับสุดยอดแบรนด์ดัง นวัตกรรมด้านการค้า และ ธุรกิจรูปแบบใหม่หลากหลายชนิด ทั้งจากไทย และ สปป. ลาว

งานแสดงสุดยอดแบรนด์ไทย ขยายการค้าพบกับสุดยอดแบรนด์ดัง นวัตกรรมด้านการค้า และ ธุรกิจรูปแบบใหม่หลากหลายชนิด ทั้งจากไทย และ สปป. ลาว

ไทย-ลาว ต่อยอดอนาคต

เปิดโลกการค้าไร้พรมแดน

ไทย-ลาว ต่อยอดอนาคต เปิดโลกการค้าไร้พรมแดน

งานแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสองประเทศ เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเครื่องหมายการค้าของทั้งสองประเทศ ให้เป็นที่นิยมและยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค และกระตุ้นให้นักธุรกิจทั้งสองประเทศเกิดความร่วมมือระหว่างกัน

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า

Top Thai brands 2020

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

kpy-Logo.png

organized by

600px-Facebook_logo_(square).png

@khompanyaentertainment

@topthaibrandslaos

logo.png